MODULI

Ako tražite posao a potpuni ste početnik u računovodstvu, onda je sljedeći program obuke pravo rješenje za Vas!

- Modul 1 - Osnove računovodstva (namijenjen je svim zainteresovanim za sticanje temeljnih znanja iz računovodstva: učenicima, studentima, zaposlenicima i onima koji imaju vlastiti biznis). Cilj edukacije je pružiti osnovna znanja i vještine iz oblasti računovodstva.

 1. Metodologija i pristup: Teorijski pristup, predstavljanje praktičnih primjera, primjena kontnog okvira, prezentacija koraka i načina sastavljanja finansijskih izvještaja i provjera stečenog znanja.
 2. Osnovne tematske jedinice: Osnove računovodstva, izrada i obrada faktura/računa, knjiga ulaznih faktura/KUF, knjiga izlaznih faktura/KIF, bankovni izvodi, blagajna, plaće, stalna sredstva, amortizacija, zalihe, porezi - direktni i indirektni, glavna knjiga, finansijski izvještaji i finansijski pokazatelji.
 3. Provjera znanja: Pismeni ispit nakon obuke.
 4. Rezultati obuke: Polaznici obuke nakon stečenog osnovnog znanja moći će da obavlja poslove evidentiranja i knjiženja poslovnih događaja u računovodstvu.
 5. Literatura: Priručnik osnove računovodstva, prezentacija predavača i zadaci sa rješenjima.
 6. Trajanje obuke: 40 školskih časova. Časovi se održavaju 3 puta sedmično po 4 časa. Obuka se održava u posljepodnevnim i večernjim časovima. 
 7. Predavači su certificirane računovođe sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, interni revizori i članovi relevantnih računovodstvenih udruženja i saveza.

- Modul 2 - Vođenje poslovnih knjiga za samostalne  poduzetnike (namijenjen je svim zainteresovanim za sticanje znanja i vještina za vođenje poslovnih knjiga za samostalne poduzetnike)

 1. Metodologija i pristup: Teorijski pristup, predstavljanje praktični primjera i provjera stečenog znanja.
 2. Osnovne tematske jedinice: Zakonski okvir poslovanja samostalnih poduzetnika, samostalni poduzetnik paušalac, samostalni poduzetnik - trgovac, samostalni poduzetnik obrtnik, poslovne knjige: knjiga prihoda i rashoda, knjiga prometa, evidencija potraživanja i obaveza i popisna lista dugotrajne imovine, porez na dohodak, porez na dodanu vrijednost, doprinosi, podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak.
 3. Provjera znanja: Pismeni ispit nakon obuke.
 4. Rezultati obuke: Polaznici obuke nakon stečenog znanja moći će da obavljaju poslove vođenja poslovnih knjiga za samostalne poduzetnike.
 5. Literatura: Priručnik vođenje poslovnih knjiga za samostalne poduzetnike, prezentacija predavača i zadaci sa rješenjima.
 6. Trajanje obuke: 40 školskih časova. Časovi se održavaju 3 puta sedmično po 4 časa. Obuka se održava u posljepodnevnim i večernjim časovima. 
 7. Predavači su certificirane računovođe sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, interni revizori i članovi relevantnih računovodstvenih udruženja i saveza.
 • Modul 3 - Računovodstvo proizvodnje (namijenjen je svim zainteresovanim za sticanje znanja i vještina iz oblasti računovodstva proizvodnje, kao i praktična primjena MRS i MSFI)
 1. Metodologija i pristup: Teorijski pristup, predstavljanje praktični primjera i provjera stečenog znanja.
 2. Osnovne tematske jedinice: Pojam i svrha troškovnog računovodstva, MRS 2 Zalihe, faze proizvodnog ciklusa, nabavka i vrednovanje zaliha sirovina i materijala, proces proizvodnje i prateča dokumentacija, troškovi i njihova klasifikacija evidentiranje preko konta 595 i 596, planske cijene, stvarne cijene koštanja, škart, izlaz gotovih proizvoda, prodaja gotovi proizvoda, završna knjiženja, zatvaranje konta prihoda i rashoda, obračun poslovnog rezultata, knjiženje poreza na dobit, i sastavljanje finansijskih izvještaja.
 3. Provjera znanja: Pismeni ispit nakon obuke.
 4. Rezultati obuke: Polaznici obuke nakon stečenog znanja moći će da obavljaju samostalno poslove iz ove oblasti.
 5. Literatura: Priručnik računovodstvo proizvodnje, prezentacija predavača i zadaci sa rješenjima.
 6. Trajanje obuke: 40 školskih časova. Časovi se održavaju 3 puta sedmično po 4 časa. Obuka se održava u posljepodnevnim i večernjim časovima. 
 7. Predavači su certificirane računovođe sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, interni revizori i članovi relevantnih računovodstvenih udruženja i saveza.
 • Modul 4 - Računovodstvo trgovine (namijenjen je svim zainteresovanim za sticanje znanja i vještina iz oblasti računovodstva trgovine, kao i praktična primjena MRS i MSFI)
 1. Metodologija i pristup: Teorijski pristup, predstavljanje praktični primjera i provjera stečenog znanja.
 2. Osnovne tematske jedinice: Pojam i svrha troškovnog računovodstva, MRS 2 Zalihe, upotreba konta obracuna nabavke, tehnika za knjiženje obračuna nabavke robe, sačinjavanje kalkulacije nabavke robe, evidentiranje nabavke robe bez posredstva konta obračuna nabavke, evidentiranje datih i primjeni avansa za robu, uvoz robe, prodaja robe na veliko, prodaja robe na malo, pomoćne evidencije u trgovini na veliko i malo, postupci sa datim rabatom, vrijednosno usklađivanje zaliha robe, roba u tranzitu, roba u doradi i obradi, roba data u komisionu prodaju, obavezne trgovačke knjige i evidentiranje u njima, završna knjiženja, zatvaranje konta prihoda i rashoda, obračun poslovnog rezultata, knjiženje poreza na dobit i sastavljanje finansijskih izvještaja.
 3. Provjera znanja: Pismeni ispit nakon obuke.
 4. Rezultati obuke: Polaznici obuke nakon stečenog znanja moći će da obavljaju samostalno poslove iz ove oblasti.
 5. Literatura: Priručnik računovodstvo trgovine, prezentacija predavača i zadaci sa rješenjima.
 6. Trajanje obuke: 40 školskih časova. Časovi se održavaju 3 puta sedmično po 4 časa. Obuka se održava u posljepodnevnim i večernjim časovima. 
 7. Predavači su certificirane računovođe sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, interni revizori i članovi relevantnih računovodstvenih udruženja i saveza.
 • - Modul 5 - Računovodstvo udruženja i ostalih neprofitnih subjekata (namijenjen je svim zainteresovanim za sticanje znanja i vještina iz oblasti računovodstva udruženja i ostalih neprofitnih subjekata kao i praktična primjena MRS i MSFI)
 1. Metodologija i pristup: Teorijski pristup, predstavljanje praktični primjera i provjera stečenog znanja.
 2. Osnovne tematske jedinice: Osnivanje i registracija udruženja i drugih neprofitnih subjekata, poslovne knjige i poslovna dokumentacija, kontni plan za neprofitne subjekte, izrada i obrada faktura/računa, knjiga ulaznih faktura/KUF, knjiga izlaznih faktura/KIF, bankovni izvodi, blagajna, plaće, stalna sredstva, amortizacija, zalihe, porezi - direktni i indirektni, glavna knjiga, finansijski izvještaji i finansijski pokazatelji.
 3. Provjera znanja: Pismeni ispit nakon obuke.
 4. Rezultati obuke: Polaznici obuke nakon stečenog znanja moći će da obavljaju samostalno poslove iz ove oblasti.
 5. Literatura: Priručnik računovodstvo računovodstvo udruženja i ostalih neprofitnih subjekata, prezentacija predavača i zadaci sa rješenjima.
 6. Trajanje obuke: 40 školskih časova. Časovi se održavaju 3 puta sedmično po 4 časa. Obuka se održava u posljepodnevnim i večernjim časovima. 
 7. Predavači su certificirane računovođe sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, interni revizori i članovi relevantnih računovodstvenih udruženja i saveza.
 • Modul 6 - Računovodstvo ugostiteljske djelatnosti (namijenjen je svim zainteresovanim za sticanje znanja i vještina iz oblasti računovodstva ugostiteljske djelatnosti kao i praktična primjena MRS i MSFI)
 1. Metodologija i pristup: Teorijski pristup, predstavljanje praktični primjera i provjera stečenog znanja.
 2. Osnovne tematske jedinice: poslovne knjige i poslovna dokumentacija, izrada i obrada faktura/računa, knjiga ulaznih faktura/KUF, knjiga izlaznih faktura/KIF, bankovni izvodi, blagajna, plaće, stalna sredstva, amortizacija, zalihe, utvrđivanje normativa o utroška namjernica, evidentiranje proizvodnje u toku, zaduženje gotovi proizvoda i robe, kategorizacija ugostiteljskih objekata, poslovne knjige i evidencije prema ZAKONU o ugostiteljskoj djelatnosti, porezi - direktni i indirektni, boravišna taksa, osiguranje gosta, glavna knjiga, finansijski izvještaji i finansijski pokazatelji.
 3. Provjera znanja: Pismeni ispit nakon obuke.
 4. Rezultati obuke: Polaznici obuke nakon stečenog znanja moći će da obavljaju samostalno poslove iz ove oblasti.
 5. Literatura: Priručnik računovodstvo ugostiteljske djelatnosti, prezentacija predavača i zadaci sa rješenjima.
 6. Trajanje obuke: 40 školskih časova. Časovi se održavaju 3 puta sedmično po 4 časa. Obuka se održava u posljepodnevnim i večernjim časovima. 
 7. Predavači su certificirane računovođe sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, interni revizori i članovi relevantnih računovodstvenih udruženja i saveza.