NAŠE USLUGE

Organizujemo vođenje poslovnih knjiga i izrade finansijskih izvještaja, poslovno i porezno savjetovanje za mala i srednja preduzeća, samostalne poduzetnike i neprofitne organizacije.

"EUROSAN" d.o.o. Kakanj nudi svojim klijentima:

 • Knjigovodstveno računovodstvene poslove
 • Sastavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa MRS - om i Zakonom o računovodstvu i reviziji.
 • Vođenje knjige KUF - a i KIF - a
 • Izrada i knjiženje kalkulacija maloprodaje i veleprodaje u finansijskom knjigovodstvu
 • Priprema i vođenje porezkih evidencija
 • Vođenje i knjiženje blagajne u skladu sa važecim propisima
 • Vođenje evidencije za zaposlene (obračun i knjiženje neto i bruto plata, poreza na dohodak i doprinosa, toplog obroka, regresa naknada za prevoz, putnih naloga, i dr..)
 • Izrada i predaja PDV prijave
 • Izrada poreskih bilansa
 • Utvrđivanje poreskih obaveza
 • Procjena poreske osnovice
 • Konstantno praćenje i usklađivanje poslovanja sa zakonskim izmjenama
 • Pomoć i zastupanje u odnosu sa finansijskim, poreskim i ostalim institucijama
 • Prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih
 • Porezno savjetovanje
 • Poslovno savjetovanje
 • Edukacija